+ 38 (098) 616 09 22

UA

+ 38 (098) 616 09 22

UA

Обмін даними BAS ERP - BAS Бухгалтерія

Доволі часто приватні компанії стикаються з необхідністю вести управлінський облік, що суттєво відрізняється від бухгалтерського. Наприклад, для цілей управлінського обліку не відбувається ділення обліку на юридичні особи, при цьому для бухгалтерського обліку це необхідно. Ми розробили модель обліку даних в двох системах, де системою управлінського обліку є BAS ERP, а системою бухгалтерського обліку BAS Бухгалтерія. В цьому випадку необхідний обмін між системами, щоб запобігти подвійному введенню інформації, де це можливо.

Опис моделі


1. Організації управлінського обліку

В управлінському обліку для однієї бази даних поняття "Організація" використовується для виділення окремого бізнесу (не юридичної особи і не напрямку діяльності) зі своїм балансом. Такі бізнеси можуть взаємодіяти один з одним і продавати один одному активи. Але ці бізнеси не пов'язані з юридичними особами в прямому сенсі. Компанія може мати організаційно лише один бізнес в одній базі даних. В такому випадку ми не розділяємо організації і вважаємо, що організація одна.

2. Організації - власні юридичні особи

Компанія веде діяльність від імені різних юридичних осіб. Такі юридичні особи з точки зору управлінської системи (BAS ERP) є контрагентами. В ряд довідників фінансового обліку додається окремий реквізит, що дозволяє віднести певні операції до зони певної юридичної особи. Ведення таких довідників є необхідним для реалізації обміну з базою бухгалтерського обліку. Такими довідниками є: договори з контрагентами, банківські рахунки організацій, договори кредитів і депозитів.

3. Віднесення документів до певної юридичної особи

Документи, що пов'язані з бухгалтерськими операціями і містять в собі довідники з п.2 можуть бути віднесені до певної юридичної особи. В системі реалізується контролі, щоб не можна було, наприклад, прийняти оплату на банківський рахунок, що належить певній юридичній особі від клієнта за договором, що заключений з іншою власною юридичною особою. Нумерація документів при цьому відбувається в рамках кожної юридичної особи окремо.

4. Облік складу

Облік складу відбувається без урахування залишків юридичних осіб. Це є ключовою особливістю цієї моделі. Оскільки для цілей управлінського обліку матеріал, що є в компанії може вільно споживатися для операційних цілей без урахування на якій юридичній особі він знаходиться. Питання наявності цього матеріалу в рамках бухгалтерського обліку виноситься в окрему бухгалтерську систему. Можливо реалізувати схеми закупівлі матеріалів, щоб відображати залишки на юридичних особах з бази бух.обліку.

5. Перенесення даних

Дані переносяться з будь-якою обраною частотою. Практика показала, що достатнім є обмін раз в 5 хвилин. Оскільки архітектури баз BAS ERP та BAS Бухгалтерії є різними, то ряд даних проходять суттєву трансформацію як в довідниках, так і в документах. Наприклад, для перенесення випуску продукції і списання матеріалів можна обрати одну з трьох схем:- При реалізації продукції зі складу у упр.обліку в базі бухгалтерського обліку будуть сформовані документи випуску і списання матеріалів під неї.- При випуску продукції в базі упр.обліку переносяться як документи випуску, так і відразу списуються матеріали, що потрібні під випуск.- Окремо переносяться документи випуску продукції, і окремо документи списаня матеріалів.
Або обмін номенклатурою. В BAS ERP номенклатура може вестися з характеристиками. При цьому в базі бухгалтерського обліку довідника характеристик не існує. Усі комбінації Номенклатура + Характеристика будуть перенесені в базу бухобліку як самостійна номенклатура.

Замовити

Ви можете замовити інтеграцію підсистеми в ваше рішення