СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ КОМПАНІЇ

  СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

  Система менеджменту якості компанії «Білий вітер» на основі міжнародного стандарту ISO 9001 - це складова частина загальної системи управління компанією, це система бізнес-процесів, побудованих на основі процесної моделі менеджменту, яка забезпечує стабільність якості продукції (послуг) і підвищує задоволеність споживача. Підвищення якості забезпечується на етапах маркетингу, розробки, проектування, введення в експлуатацію та супровіду інформаційних систем, обслуговування клієнтів. Такий процесний підхід був остаточно впроваджений в версії стандарту ISO 9001:2008 року і в ISO 9001:2015 отримав подальший розвиток.Політика в області якості є частиною загальної політики та стратегії компанії в цілому, офіційно сформульована вищим керівництвом.По результату проведеного в компанії аудиту 07 лютого 2020р., актуальний сертифікат за міжнародним стандартом ISO 9001:2015 №UA229553, виданий 21.02.2020р.

  ОБЛАСТЬ ДІЇ СЕРТИФІКАТУ

  Надання комплексних послуг з автоматизації управління та обліку на підприємствах замовника, включаючи: консультаційні послуги, допомога у виборі програмного продукту, продаж, навчання персоналу, проектування, розробку, введення в експлуатацію та супровід інформаційних систем на основі програмних продуктів «1С:Підприємство», «BAS».

  Illustration

  ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

  Illustration

  Керівництво ТОВ «Білий вітер» бере на себе зобов'язання відповідати вимогам стандарту ISO 9001: 2015 і має своїм завданням всебічно підтримувати, контролювати і покращувати свою діяльність, спрямовану на створення і підтримку сучасних програмних продуктів, які зарекомендували себе як ефективний інструмент для автоматизації бізнесу.Діяльність компанії має сприяти дедалі повнішому задоволенню реальних потреб масового користувача сучасних програмних продуктів в області автоматизації бізнесу, поліпшення репутації фірми, як надійного, чесного і вигідного постачальника систем автоматизації.

  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

  ● виконання вимог і очікувань споживача;
  ● внесення правильних і своєчасних пропозицій щодо поліпшення очікуваного результату;
  ● підвищення результативності роботи організації і кожного процесу окремо;
  ● забезпечення стабільності показників якості послуг;
  ● створення системи безперервного вдосконалення компанії;
  ● розвиток і навчання персоналу відповідно до поточними цілями компанії.

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА


  ● доведення політики в області якості до кожного працівника компанії;● забезпечення доступності політики в області якості всім зацікавленим сторонам;● впровадження системи менеджменту якості і підтримання її в робочому стані;● постійне вдосконалення всієї системи управління якістю та окремих її процесів;● створення умов для навчання і розвитку персоналу в галузі менеджменту якості;● мотивацію працівників до виконання вимог нормативних документів системи менеджменту якості;● своєчасне і повне забезпечення всіма видами ресурсів для впровадження, функціонування та постійного вдосконалення системи менеджменту якості.

  КВАЛІФІКАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

  В компанії працюють сертифіковані Керівники проектів, співробітники з сертифікатами «Професіонал», «Спеціаліст», «Спеціаліст-консультант». Співробітники компанії – це професійна команда розробників і консультантів, які і забезпечують побудову ефективних систем управління підприємством, управлінського та бухгалтерського обліку, автоматизації розрахунку заробітної плати та управління персоналом на різних промислових і торгових підприємствах. Постійне професійне зростання співробітників дозволяє забезпечити високу якість продукції і послуг, що надаються.

  Illustration