Illustration

Програмний продукт для ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу і комунальних підприємствах.
Створений для українського ринку та відповідає чинному законодавству України. Доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях.

МОЖЛИВОСТІ

  БАНК І КАСА — операції з грошовими коштами та їх еквівалентами, інтеграція з системою «Клієнт-Банк». 
  ПРОДАЖІ — облік розрахунків із замовниками.
  ПОКУПКИ — облік розрахунків із постачальниками. 
  СКЛАД — облік, надходження та списання ТМЦ і МШП. 
  ВИРОБНИЦТВО — облік фактичних витрат в розрізі аналітик, автоматичний розподіл ТЗ і ЗВ витрат. 
  ОЗ і НМА — облік надходження, амортизації, вибуття ОЗ; здійснення переоцінки й індексації; облік ремонту і модернізації ОЗ.
  ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК — ведення податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України.
  ОПЕРАЦІЇ — закриття рахунків в кінці року та кварталу.
  ЗВІТИ — всі стандартні аналітичні форми бухгалтерської звітності; автоматичне формування фінансової звітності.  
  ДОВІДНИКИ — загальносистемні, користувацькі довідники. 
  АДМІНІСТРУВАННЯ — налаштування інтерфейсу, управління доступом, обслуговування інформаційної бази.